Bestuurssecretaris

Wie ben jij?
Jij krijgt energie van het werken aan strategische thema’s. Je kunt verbinding leggen en contacten onderhouden met interne en externe partijen in een politiek gevoelige omgeving. Je bent in staat om het bestuur te ondersteunen op strategisch, beleidsmatig, juridisch, en governance gebied en wilt bovenal een bijdrage leveren aan de waarde van werk van de Ouder en – Kindteams. Als bestuurssecretaris ben je de rechterhand van het bestuur en ondersteun je de directeur en de directeur-bestuurder bij de bestuurlijke taken. Je hebt een adviserende, voorbereidende en monitor-rol in de governance van de organisatie en bewaakt deze goed. Je bent goed op de hoogte van de actualiteiten en de agenda van de directie. Naast de vaste taken is er ruimte om actuele opdrachten op te pakken, namens de directie zaken uit te zoeken en voorstellen te doen (met inzet van de juiste expertise).
Wat ga je doen?
Als bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor:

Proactief signaleren/agenderen van inhoudelijke en organisatorische dwarsverbanden, kansen en knelpunten in de beleids- en besluitvorming in relatie tot verschillende actoren.

(On)gevraagd advies geven en signaleren van wijzigingen op algemeen bestuurlijk gebied, actuele wet- en regelgeving en ‘good governance’.

Procesrol bij incidenten en calamiteiten, zowel intern als extern.

Doen van voorstellen voor besluitvormingsprocessen, zorgt voor heldere formulering en vastlegging van besluiten en opdrachten naar betrokkenen in de organisatie en zet zaken in gang op de juiste plek en bewaakt de voortgang in deze.

Vastleggen van bestuursbesluiten en toezien op adequate informatievoorziening hierover in de organisatie, Raad van Toezicht en stakeholders.

Samen met de dossiereigenaars beoordelen waar welke medezeggenschap van toepassing is en verzorgen van advies hierover richting de bestuurder.

De voorbereiding, notulering, en informatievoorziening ten aanzien van vergaderingen van de directie meer specifiek het Management Beraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en schrijven van opleggers ten behoeve van de voorbereiding.

Opstellen en actueel houden van interne reglementen en statuten.

Rapportage over je voortgang en resultaten aan de directie.

Inschatten van het belang en urgentie van binnengekomen correspondentie (van bijvoorbeeld ketenpartners), voegt op eigen initiatief en naar eigen inzicht voor de afhandeling de benodigde informatie en bewerkingen van deze informatie toe.

Check op voortgang P&C cyclus.

Wie zijn wij?

Wij zijn een open organisatie, waar plek is voor diversiteit. Hoe diverser we zijn, hoe beter we aansluiten bij onze kinderen en gezinnen in Amsterdam. Ouder- en Kindteams Amsterdam bestaat uit 22 wijkteams en het supportteam. In de wijkteams werken vanuit de stichting Ouder- en Kindteams ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. We werken samen met jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen vanuit de jeugdgezondheidszorg (GGD en SAG). Samen bieden wij opvoed- en opgroeiondersteuning op maat, leveren jeugdhulp en zetten specialistische jeugdhulp of andere voorzieningen in als dat nodig is. Wanneer er sprake is van onveiligheid wordt er nauw samengewerkt met de verschillende veiligheidspartners. De wijkteams zijn actief in de wijk, waar zij samen met formele en informele netwerkpartners werken aan het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk.

 

Wat breng je mee?

HBO/WO werk- en denkniveau;

Organisatiesensitiviteit/ je hebt geleerd om te gaan met veranderingen in organisatie en wat dat vraagt in het proces.

Makkelijk in de omgang en moeiteloos kunnen schakelen tussen verschillende perspectieven.

Snel en goed kunnen schrijven.

Bestuurlijke dynamiek (intern en extern) snappen.

Je kent de weg binnen relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en de beroepscodes, ook de WOR.

Ondersteunend en proactief, flexibel, zelf goed prioriteiten stellen.

Je werkt procesmatig, projectmatig, planmatig en resultaatgericht.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Wat bieden wij?

Wij zijn een platte organisatie met een informele cultuur waar veel ruimte is voor autonomie en ontwikkeling;

Je werkt voor een organisatie met een maatschappelijk doel;

Jaarlijks krijg jij een leerbudget à € 1.200,- (o.b.v. 36 uur);

Je krijgt een jaarcontract, daarna is er de mogelijkheid voor een vast contract;

Je salaris valt in schaal 10 van de cao Jeugdzorg;

Naast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur), ontvang je een goede pensioenvoorziening, reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering;

Je krijgt de beschikking over een laptop en een telefoon;

Op elke locatie staat een Swapfiets die jij kan gebruiken.

 

Bij Ouder- en Kindteams Amsterdam doen we wat nodig is, in de volle breedte.  

Onze kernwaarden zijn:

  • Laagdrempelig. Wij zijn toegankelijk en zichtbaar. Ons gedrag is proactief, transparant en normaliserend.
  • Aansluiten. Wij zijn betrokken en maatwerk biedend. Ons gedrag is nieuwsgierig, inspelend op behoeften, out of the box en wijkgericht.
  • Versterken. Wij zijn stimulerend en daadkrachtig. Ons gedrag is oplossingsgericht, reflecterend, vasthoudend en meedenkend.
Interesse?
Solliciteren kan tot en met 12 februari. We zullen daarna snel contact met je opnemen!
De selectieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes. Het eerste gesprek vind plaats op 16 februari en het tweede gesprek op 21 februari. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een VOG zijn vaste onderdelen van de sollicitatieprocedure.
Heb je vragen over functie? Neem dan contact op met Jeanette Fregeres (teamleider Support): 06-19129960Vul hier jouw gegevens in